Súhlasím so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu uvedenom vo formulári, ktoré som zadal v súvislosti so žiadosťou o poskytnutie informácií týkajúcich sa činnosti spoločnosti NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava, IČO 36 286 192, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 4837/B („spoločnosť“), najmä v oblasti Trnavy; formulár je dostupný na stránke www.dobryvrt.sk prevádzkovanej spoločnosťou („formulár“).
Súhlasím, aby ma spoločnosť za účelom vybavenia mojej žiadosti kontaktovala najmä priamym telefonickým oslovením, prostredníctvom elektronickej pošty, SMS správou.

Zároveň potvrdzujem, že:
a) všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo formulári, som poskytol/poskytla spoločnosti dobrovoľne, sú pravdivé a aktuálne a 
b) spoločnosťou mi pred udelením súhlasu boli poskytnuté všetky informácie vyžadované GDPR1 a zákonom o ochrane osobných údajov2.